Kontakty do pracowników - Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle


Nagłówek

Kontakty do pracowników

Centrum Aktywizacji Zawodowej - Referat Szkoleń i Aktywizacji Zawodowej - SAZ

Stanowisko Nr telefonu Nr pokoju
Kierownik referatu 134435461 126
Stanowisko ds. szkoleń 134435433 127b
Stanowisko ds. świadczeń i refundacji 134435439 127a
Stanowisko ds. świadczeń i refundacji 134435444 127a
Stanowisko ds. staży 134435431 125

Centrum Aktywizacji Zawodowej - Referat Pośrednictwa Pracy i Poradnictwa Zawodowego - PPPZ

Stanowisko Nr telefonu Nr pokoju
Kierownik referatu 134435436 124
Stanowisko ds. ofert pracy 134435437 123
Stanowisko ds. ofert pracy 134435438 122
Stanowisko ds. ofert pracy 134435435 121
Stanowisko ds. ofert pracy oraz ds. cudzoziemców 134435440 115
Doradca zawodowy 134435462 118
Doradca zawodowy 134435460 119
Doradca klienta (Gmina Jasło, Skołyszyn, Brzyska, Krempna) 134435468 128
Doradca klienta (Miasto Jasło, Osiek Jasielski) 134435443 128
Doradca klienta (Nowy Żmigród, Kołaczyce, Tarnowiec, Dębowiec) 134435467 129

Centrum Aktywizacji Zawodowej - Referat Dotacji - D

Stanowisko Nr telefonu Nr pokoju
Kierownik referatu 134435464 116
Stanowisko ds. dotacji 134435432 117
Stanowisko ds. refundacji 134435451 115a
Stanowisko ds. pożyczek dla mikroprzedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych 134435435 121a

Referat Rejestracji, Ewidencji i Informacji - REI

Stanowisko Nr telefonu Nr pokoju
Kierownik referatu 134435454 102 
Stanowisko ds. informacji 134435446
134463492
Informacja (tel./fax)
Stanowisko ds. rejestracji 134435465 101
Stanowisko ds. rejestracji 134435445 101
Stanowisko ds. rejestracji 134435466 101
Stanowisko ds. odwoławczych 134435447 101a
Stanowisko ds. zaświadczeń i wyrejestrowań 134435442 128
Stanowisko ds. świadczeń, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych 134435452 103
Składnica akt osób bezrobotnych 134435434 120

Referat Finansowo-Księgowy - FK

Stanowisko Nr telefonu Nr pokoju
Kierownik referatu - Główny Ksiegowy 134435448  104
Stanowisko ds. rozliczeń budżetu 134435449 105
Stanowisko ds. podatków od osób fizycznych, rozliczenia z ZUS 134435449 105
Stanowisko ds. rozliczeń FP 134435450 106

Referat Organizacyjno-Administracyjny i Kadr - OAK

Stanowisko Nr telefonu Nr pokoju
Kierownik referatu 134435463 109
Stanowisko ds. organizacyjno-administracyjnych i kadr 134435455
134435456
112
Samodzielne stanowisko pracy ds. informatyki
Koordynator ds. dostępności
134435453
108
 

Samodzielne stanowisko pracy ds. statystyki i analiz rynku pracy
134464734 107

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę